Thủ thuật cài đặt Gmail cho iPhone?

 |  Xem: 2.771  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/06/2010 - 10:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể thiết lập Gmail trên iPhone? Tất nhiên! IMAP là công nghệ sẽ giúp ta hoàn thành việc này, để đồng bộ hóa tài khoản Gmail của bạn với iPhone – trong vòng 5 phút.

Hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

Thủ thuật   cài đặt Gmail cho iPhone, Vi tính-Internet, Gmail, iPhone, cài đặt,   IMAP, công nghệ

Cool: đăng nhập vào Google Gmail bằng tài khoản của bạn.

Cry: nhấp vào “Setting” ở góc trên bên phải của trang.

Embarassed: nhấp chọn thẻ “Forwarding and POP/IMAP”

Foot in mouth: chọn “Enable IMAP” để bật chức năng IMAP

Frown: trên iPhone của bạn, nhấp vào “Setting”

Innocent: tiếp theo, nhấp “Mail”

Kiss: nhấp “Add Account”.

Laughing: cuối cùng, nhấp “Other” và chắc chắn rằng thẻ “IMAP” đã được chọn.

Thủ thuật   cài đặt Gmail cho iPhone, Vi tính-Internet, Gmail, iPhone, cài đặt,   IMAP, công nghệ

Money mouth: cuộn xuống phần “Incoming Mail Server”

Trong “Host Name”, gõ imap.gmail.com

Trong “User Name”, gõ đầy đủ địa chỉ Gmail của bạn (bao gồm @gmail.com)

Seale: cuộn xuống phần “Outgoing Mail Server (SMTP)”

Trong “Host Name”, gõ smtp.gmail.com

Trong “User Name”, gõ đầy đủ địa chỉ Gmail của bạn (bao gồm @gmail.com)

Ngày gửi: 02/06/2010 - 10:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Iphone mini (Trung Quốc)
Liên hệ gian hàng...
IPhone 3GS i9 (Chức năng cảm biến G ) (Trung Quốc)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)