Làm thế nào để chuyển ảnh từ điện thoại sang máy tính?

 |  Xem: 14.530  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/05/2008 - 13:48  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể chuyển ảnh chụp từ điện thoại sang PC bằng cáp USB. (Tùy vào mẫu điện thoại, bạn cũng có thể dùng Hồng ngoại hoặc Bluetooth™.)

1. Kết nối cáp USB với PC và điện thoại.
2. Trong điện thoại: Khi cắm cáp USB vào điện thoại, bạn sẽ được nhắc chọn giữa Truyền tập tin và Chế độ điện thoại. Chọn Truyền tập tin và bấm "Chọn".
3. Trên PC: Mở My Computer và điện thoại của bạn sẽ hiển thị dưới dạng một ổ đĩa di động.
4. Click đôi vào ổ đĩa di động này.
5. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các thư mục riêng (tùy vào mẫu điện thoại) nơi lưu các ảnh chụp của bạn.
6. Kéo và thả hoặc chép và dán ảnh từ thư mục này sang một thư mục khác trên PC của bạn.
7. Ngưng kết nối điện thoại với cáp USB.
Ngày gửi: 05/05/2008 - 14:22

Ngày gửi: 14/02/2015 - 18:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

ANYCOOL T808
Liên hệ gian hàng...
Mobiado Executive
Liên hệ gian hàng...
Samsung E770
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)