Hướng dẫn cài đặt GPRS cho máy Sony Ericsson T610i

Bước 1: Cài đặt Data Connection
Chọn Connectivity -> Data Comm. > Data accounts > New account > GPRS data.
Nhập các thông tin như sau:
- Name: tuỳ chọn (mobi-gprs)
- APN: m-wap
- User name: mms
- Password: mms
Bước 2: Cài đặt dịch vụ WAP
Connectivity -> WAP options > WAP profiles > New profile. Sau đó nhập các thông tin như sau:
- Name: (Mandatory): tuỳ chọn (ví dụ wap over gprs)
- Connect using (Mandatory): chọn tên đã đặt ở bước 1 (mobi-gprs)
- IP address (Mandatory): 203.162.021.107
Bấm Save
Internet service -> chọn Settings -> more -> enter address.
Vào New address, nhập: mobifone.com.vn
Muốn chọn trang web này làm trang chủ, vào mục Set as homepage, bấm Yes.
Bước 3: Cài đặt dịch vụ MMS
Messaging -> Picture> Options. Nhập các thông tin như sau:
- Validity period: Maximum
- Read Report: Off
- Restrict message: Home network
- Content alert: On
- Message server: mobifone.com.vn
- WAP Profile: chọn tên đã tạo ở bước 2 (wap over gprs)
Sau đó chọn Messaging -> WAP push -> Allow push -> Always
 |  Xem: 4.878  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 20:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hy vọng tài liệu có ích
Ngày gửi: 28/05/2008 - 20:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sony Ericsson K750i
500.000 ₫
Sony Ericsson W850i White
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)