Làm thế nào để không hiển thị tin nhắn trên màn hình HTC Desire?

Các huynh cho hỏi: làm thế nào để không hiển thị tin nhắn trên màn hình HTC Desire? Nhiều khi lộ hết cả bí mật, Gấu gầm gừ...
 |  Xem: 1.171  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/10/2010 - 11:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vào setting của trình nhắn tin và tắt cái sreen pop up hay cái gì đó đại loại như thế là đc

Ngày gửi: 13/10/2010 - 11:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HTC Desire (Trung Quốc)
Liên hệ gian hàng...
HTC Aria
4.500.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)