Cách tháo máy điện thoại Nokia C5 White?

Máy Nokia C5 White của mình nhiều bụi , chỉ giúp mình cách tháo máy với, xin cảm ơn?

 |  Xem: 1.499  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 18/08/2012 - 09:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nokia C5-03 White / Orange
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)