Lenovo a690 và q-smart S20 chọn cái nào ?

 |  Xem: 958  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/01/2013 - 10:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

lenovo di bac,hang~nay tot nhat o tq y'khoi lan tan chon lenovo di. Con q-mobile nghe fat on,dt thuong hieu viet chat luong tau khua mua ve tra?khac nao dung dt tq. … Bac co bn tien em tu van mua dt cho

Ngày gửi: 15/01/2013 - 10:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lenovo S890 Blue
5.400.000 ₫
Lenovo A690
1.500.000 ₫
Lenovo P50 Blue
1.450.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Sản phẩm liên quan đến câu hỏi

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)