Cách chuyển contact từ 9900 sang Z10?

Các bác biết làm cách nào không?
Em không có cách nào mà chuyển toàn bộ contact sang được
Giúp em với nhé

Hic
Cảm ơn cả nhà

 |  Xem: 234  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/04/2013 - 10:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể chuyển contact sang Outloook, rồi từ Outlook chuyển thẳng vào Z10 qua BB link hoặc từ Outlook chuyển đến các email (như gmail, yahoo), sau đó tự nó sẽ sync từ danh sách contact trong email đến Z10 (dĩ nhiên sau khi bạn đã set up được các email đó).

Ngày gửi: 03/04/2013 - 10:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

PCIe Sangoma A104DE
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)