Cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên Lumia 920?

Các bạn biết cách tắt các ứng dụng mình mở ra, bgio bấm giữ phím ..̃i tên thì nó hiện ra ấy, nhiều lúc mở ra nhiều quá sợ tốn pin.

 |  Xem: 5.007  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2013 - 09:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bác vào cài đặt > ứng đụng > tác vụ nền > và tắt những cái gì chạy nền mà có thể tắt vì nhiều ứng dụng chạy nền k cho tắt ;)

Ngày gửi: 08/04/2013 - 15:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nokia Lumia 920 Black
2.100.000 ₫
Nokia Lumia 920 Gray
2.200.000 ₫
Nokia Lumia 920 Yellow
2.200.000 ₫
Nokia Lumia 920 Red
2.000.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)