Cách tắt máy và Khởi động iPhone?

Xin chỉ giúp em cách tắt máy và khởi động iPhone với? Thanks.
 |  Xem: 15.221  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2009 - 12:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để tắt máy bạn bấm và giữ nút Power (nút ở trên đầu, góc phải) trong vài giây cho đến khi màn hình xuất hiện mũi tên "Slide to power off", và bạn dùng tay kéo ngang mũi tên này để tắt máy. Khởi động lại máy tức là tắt máy rồi ấn nút Power trong khoảng 2 giây một lần nữa để bật trở lại.
Chúc vui!
Ngày gửi: 06/04/2009 - 12:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 4GB
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)