Điện thoại đôi lúc không hiển thi tên người gọi tới dù rằng tên đó đã lưu trong banh bạ?

Tôi dùng điện thoại Samsung INNOV8 điện thoại đôi lúc không hiển thi tên người gọi tới dù rằng tên đó đã lưu trong banh bạ?
 |  Xem: 2.132  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/04/2009 - 13:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Với toàn bộ các điện thoại của Samsung, danh bạ đã lưu vào máy thì khi có cuộc gọi từ một contact thì chắc chắn sẽ hiện tên người gọi đó trên máy. Trường hợp của bạn, trước hết bạn hãy đồng bộ danh bạ của điện thoại với máy tính, nếu không có máy tính, bạn hãy backup danh bạ sang SIM, để tránh mất toàn bộ danh bạ. Sau đó hãy reset lại toàn bộ máy, nếu sau đó hiện tượng trên không hết, bạn hãy mang ra trung tâm bảo hành (nếu máy hàng công ty), hoặc các trung tâm điện thoại uy tín để có thể khắc phục lại máy cho bạn
Ngày gửi: 27/04/2009 - 13:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Italk D108 White
Liên hệ gian hàng...
Tổng đài IP ASTERISK PBX cho doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Nokia 2626 Blue
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)