Có cách nào không phải cài lại ngày giờ trên máy O2 Atom không?

Tình hình là con atl của mình mỗi lần tháo pin ra thay pin khác vào là phải cài lại giờ ,mình rát bực vụ này,có cách nào hay phần mềm nào giúp mình không?
 |  Xem: 699  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/01/2010 - 08:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điều này là do pin backup của máy đã không còn làm việc nữa vì máy đã xài lâu rồi. Hình như không có cách nào khắc phục.
Ngày gửi: 19/01/2010 - 08:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

O2 Xda Atom Pure
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Atom Life (Quanta Apollo)
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Atom
Liên hệ gian hàng...
O2 MWg Atom
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)