Cách xem số serial của iPhone 4 phải làm thế nào?

 |  Xem: 7.849  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/09/2012 - 08:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)


Vào trang Web của apple :

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do?newid=y

ví dụ : với số serial của IP3G 87837SAZ1R4, tra sẽ ra như sau:
[IMG]

tức là với Ip3g này đã hết hạn bảo hành.

- Ví dụ với số serial DNPGJ16QDTDC của IP4s, tra theo trang Web trên sẽ có kết quả như sau:
[IMG]

Tức là ip4s này được bảo hành đến ngày 13/10/2012 --> ngày active máy với itune là ngày 13/10/2011

Ngày gửi: 26/09/2012 - 08:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

UniTech PA500
37.000.000 ₫
Palm Tungsten T3
Liên hệ gian hàng...
Dopod C730W
2.400.000 ₫
Motorola FR68
Liên hệ gian hàng...