Cách xem số serial của iPhone 4 phải làm thế nào?

 |  Xem: 7.926  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/09/2012 - 08:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)


Vào trang Web của apple :

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do?newid=y

ví dụ : với số serial của IP3G 87837SAZ1R4, tra sẽ ra như sau:
[IMG]

tức là với Ip3g này đã hết hạn bảo hành.

- Ví dụ với số serial DNPGJ16QDTDC của IP4s, tra theo trang Web trên sẽ có kết quả như sau:
[IMG]

Tức là ip4s này được bảo hành đến ngày 13/10/2012 --> ngày active máy với itune là ngày 13/10/2011

Ngày gửi: 26/09/2012 - 08:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

UniTech PA500
37.000.000 ₫
Palm Tungsten T3
Liên hệ gian hàng...
Dopod C730W
2.400.000 ₫
Motorola FR68
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)