So sánh Nexus 4. Smartphone với LG Optimus G ?

 |  Xem: 1.737  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/11/2012 - 10:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngày gửi: 01/11/2012 - 10:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung SoftBank 930SC Omnia
Liên hệ gian hàng...
Toshiba G710
1.900.000 VNĐ
Dopod C730W
2.400.000 VNĐ

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo