So sánh Nexus 4. Smartphone với LG Optimus G ?

 |  Xem: 1.762  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/11/2012 - 10:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngày gửi: 01/11/2012 - 10:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung SoftBank 930SC Omnia
Liên hệ gian hàng...
Toshiba G710
1.900.000 ₫
Dopod C730W
2.400.000 ₫