Làm ơn cho hỏi sao cắm sạc pin điện thoại zo pin được một lúc không vô pin đc nữa?

Ai biết làm ơn cho hỏi : Em đang dùng samsung GT-3653

Cắm cục sạc pin thấy đang vô pin được khoảng 1-2 nó không dô nữa , rút cục sạc ra khỏi ổ điện gan lại cung bi như vậy . Không bik đó là do lỗi của máy hay cục sạc pin .

 |  Xem: 434  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/09/2012 - 16:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chác là do bạn hỏng sạc rồi.Còn lỗ cắm sạc thì ít bị hỏng lắm

 


Ngày gửi: 20/09/2012 - 16:07
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của hoanghaitrieu.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.