phần mềm tiếng việt cho máy diện thoại nokia 6500 silder

có bác nào biết cách cài nạp phần mềm tiếng việt cho máy nokia6500 silder thì cho em biết với .xin cám ơn trước nhé
 |  Xem: 4.084  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/09/2008 - 04:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

máy này có tv sản mà. nếu chưa có đem ra của hàng điên thoai nap cho

Ngày gửi: 26/09/2008 - 20:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)