Người già bị bại liệt có được hưởng trợ cấp “Người tàn tật nặng” hay không?

Mẹ tôi vốn là xã viên HTX nông nghiệp. Cụ đã 92 tuổi và được hưởng trợ cấp hàng tháng 120.000 đồng. Năm qua, cụ bị liệt do di chứng tai biến mạch máu não, không tự phục vụ và không đi lại được. Cụ có được hưởng trợ cấp “Người tàn tật nặng” hay không?
 |  Xem: 889  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/12/2009 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1.Cụ thân sinh bà được hưởng trợ cấp 120.000 đồng/tháng theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-7-2007 của Chính phủ: “Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội”.

2.Nghị định trên còn quy định: “Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo” được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, “hộ gia đình nghèo” là hộ gia đình được UBND xã (phường, thị trấn) công nhận hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kì; “người tàn tật nặng không có khả năng lao động” là người từ đủ 15 tuổi trở lên bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể trực tiếp sản xuất, kinh doanh, được bệnh viện cấp huyện, quận xác nhận hoặc hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận; “người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ” là người không có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, được bệnh viện cấp huyện xác nhận hoặc hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận.

Bà liên hệ với các quy định trên, nếu xét thấy gia đình bà thuộc diện hộ nghèo được UBND xã công nhận và cụ thân sinh bà bị bại liệt (di chứng của tai biến mạch máu não), không đi lại được và không có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, bà làm đơn đề nghị UBND xã xem xét cho hưởng trợ cấp “người tàn tật nặng... không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo” theo quy định của nghị định 67.

Theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp này được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội mức 240.000 đồng/ tháng. Cộng hai khoản trợ cấp trên là 360.000 đồng/tháng.
Ngày gửi: 02/12/2009 - 17:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Xà đơn trong nhà
Liên hệ gian hàng...
Máy tập đấm bốc GM6540
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)