Bệnh tự kỷ là gì? các dấu hiệu nhận biết bệnh tự kỷ?

 |  Xem: 44.874  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/03/2010 - 12:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bệnh Tự Kỷ (Autism) đôi khi còn được gọi là các Chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ hoặc Các Chứng Rối Loạn Sự Phát Triển Toàn Thân. Tất cả các chứng này đều liên quan đến sự rối loạn về nhận thức và hành vi thần kinh và được thể hiện qua sự sút kém trong khả năng hoà nhập xã hội, sút kém trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ cũng như phi ngôn ngữ, và biểu lộ những chu kỳ hành vi hạn ché lặp đi lặp lại.

Tự kỷ không có cách chữa đặc hiệu. Trẻ tự kỷ gặp vấn đề về tương tác xã hội, giao tiếp và có thể xuất hiện các hành vi lặp đi lặp lại.

Những biểu hiện chủ yếu của hội chứng này:

- Sống khép kín, trầm lặng, lãnh đạm hoặc thờ ơ với việc thiết lập quan hệ xã hội
- Không đáp ứng khi được gọi tên
- Không giao tiếp bằng mắt với người khác
- Khó khăn khi nói chuyện với người khác
- Có các hành vi hoặc cử động lặp đi lặp lại, chẳng hạn đu đưa, xoay mình hoặc tự làm tổn tương mình. Chỉ thích 1 hay vài trò chơi.
- Không quan tâm đến hoặc ác cảm với các hoạt động thể chất
- Chậm nói và phát triển từ
- Không biết cách chơi với các trẻ khác

Ngày gửi: 26/03/2010 - 12:11

ê nè còn thiếu á...!!! người mắc bệnh tự kỷ chỉ giỏi về một lĩnh vực duy nhất còn các lĩnh vực khác không giỏi choa lắm!!!

Ngày gửi: 15/12/2013 - 07:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Địu bé D17 nhiều màu
Liên hệ gian hàng...
Bịt ổ điện nhiều màu
Liên hệ gian hàng...