Hỏi cách chèn hình nền mới vào tập tin Powerpoint đã có?

Tôi down được một số hình nền đẹp muốn chèn vào tất cả slide tập tin Powerpoint đã có mong mọi người giúp đỡ. xin cám ơn!
 |  Xem: 44.943  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn làm thử cách này xem nhé:

- Mở file của bạn lên - bạn vào Format - Slile design
- Trong khung design template bên tay trái, bạn chọn Browse - chọn vào file Power Point tương ứng mà bạn muốn lấy làm nền - double click

thì hình nền của file đó sẽ trở thành hình nền trong file bạn

Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 30/06/2009 - 08:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)