Hướng dẫn sử dụng máy ảnh SAMSUNG TL105 tiếng Việt ?

 |  Xem: 1.762  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2010 - 15:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xin chỉ cách sử dụng máy ảnh kỷ thuật số

Sámuunngg tl105

Ngày gửi: 04/02/2011 - 18:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung HZ30W / WB600
2.400.000 ₫
Samsung SL720 (Samsung PL70)
Liên hệ gian hàng...
Samsung SL620 (PL65)
1.712.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)