cho hỏi về máy canon SD1000 , làm sao để hiện ngày tháng trên ảnh chụp ?

cho hỏi về máy canon SD1000 , làm sao để hiện ngày tháng trên ảnh chụp ?
 |  Xem: 2.014  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/09/2008 - 16:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn vào trong menu phần cài đặt ây rồi chuyển đến chỗ ngày \\ tháng và lấy ngày giờ,sau đó chọn chế độ hiển thị là được.
Ngày gửi: 06/09/2008 - 16:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)