Làm thế nào để hiển thị hình ảnh trong tỉ lệ đúng khi phát lại trên TV từ Handycam?

 |  Xem: 338  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/11/2008 - 16:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Việc hiển thị hình ảnh trong đúng tỉ lệ khi phát lại trên TV từ máy Handycam.
Trả lời:

Phụ thuộc vào TV, hình ảnh có thể không được hiển thị trong đúng tỉ lệ. Khi bắt gặp như những trường hợp sau, vui lòng thay đổi cài đặt của Handycam như sau .

1.
Chạm vào MENU trong P-MENU.
2.
Cài TV TYPE trong menu STANDARD SET theo như tỉ lệ TV được kết nối.

Lưu ý:

*
Khi kết nối máy Handycam vào một TV tương thích hệ thống ID-1/ID-2 hoặc qua một jack cắm S VIDEO. Vui lòng cài TV TYPE thành 16:9. TV chuyển một cách tự động tỉ lệ theo hình ảnh phát lại. Vui lòng tham khảo với sách hướng dẫn sử dụng của TV để có thông tin chi tiết hơn.
Ngày gửi: 20/11/2008 - 16:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ảnh thẻ 3x4
10.000 ₫
Ảnh thẻ 6x9
Liên hệ gian hàng...
Ảnh 6x9
Liên hệ gian hàng...
Ảnh thẻ 4x6
10.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)