Hóa đơn bán hàng thông thường có phải đưa vào báo cáo thuế hàng tháng không?

 |  Xem: 1.749  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/08/2010 - 10:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn

Đấy là HĐ thông thường tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mà chỉ được tính vào chi phí doanh nghiệp thôi bạn nhé.

Ngày gửi: 05/08/2010 - 14:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ báo cáo thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)