Hệ thống cửa hàng một giá ở Hà Nội??? Ví dụ như mấy cửa hàng 50k chẳng hạn

Khá thích thú với ý tưởng một giá này, nhất là giá cả leo thang thế này mà cửa hàng đó vẫn tồn tại và nhất là ngày càng mở rộng hệ thống cửa hàng. Mọi người cho em ít thông tin về cửa hàng này đi, nguồn hàng ở đâu mà rẻ thế?
 |  Xem: 4.132  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/04/2008 - 14:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hàng thì nhiều nguồn lắm thấy bảo lấy cả bên Ninh Hiệp cơ mà
Ngày gửi: 04/04/2008 - 15:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)