Hỏi về thủ tục bán hàng qua mạng??

Tôi là một cá nhân, giờ tôi lập một trang web thương mại điện tử vậy tôi có cần phải thành lập một doanh nghiệp, đăng ký giấy phép kinh doanh không? Vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì? Xin cám ơn
 |  Xem: 4.756  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/04/2009 - 10:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Trường hợp quý ông (bà) muốn đăng ký hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, đề nghị Quý ông (bà) liên hệ trực tiếp với UBND Quận/Huyện nơi dự định đặt trụ sở hộ kinh doanh cá thể để được hướng dẫn và cấp phép họat động.

2. Trường hợp quý ông (bà) muốn thành lập DNTN, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì có thể đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế họach và Đầu tư TP.HCM.

Quý ông (bà) có thể tham khảo thủ tục và biểu mẫu chi tiết giấy thành lập doanh nghiệp trên trang Web Sở Kế hoạch và Ðầu tư mục tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và biểu mẫu chi tiết/Ðăng ký thành lập...

Ngoài ra, quý ông (bà) cần tham khảo ngành nghề và mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ để ghi vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Để biết được chi tiết các ngành nghề theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg, quý ông (bà) có thể tham khảo thêm Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quý ông (bà) có thể xem các quyết định trên tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư mục tiếng Việt/Văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh/Luật Doanh nghiệp, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trân trọng.
Ngày gửi: 14/04/2009 - 10:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bus Hà Nội - Nam Ninh Khởi Hành Hàng Ngày
Liên hệ gian hàng...
MÁY BÁN HÀNG POSIFLEX POS PB-4200C ( POS BOX)
Liên hệ gian hàng...
MÁY BÁN HÀNG POSIFLEX JIVA-8015
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)