Có quy định nào về việc sau khi nghỉ việc bao lâu thì có thể rút sổ bảo hiểm xã hội và được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc?

Tôi thôi việc ở công ty cũ đến nay đã gần một năm mà vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội cũng như tiền trợ cấp thôi việc. Có quy định nào về việc sau khi nghỉ việc bao lâu thì có thể rút sổ bảo hiểm xã hội và được thanh toán tiền trợ cấp thôi việc không? Nếu công ty cũ không chịu giải quyết thì tôi nên làm gì?
 |  Xem: 3.629  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/12/2009 - 17:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại điều 43 Bộ Luật Lao động thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, trường hợp bạn thôi việc (đúng quy định của pháp luật) đến nay đã gần 1 năm mà công ty cũ vẫn chưa trả sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn là đã vi phạm về thời gian giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Trước hết bạn nên viết giấy đề nghị gửi lãnh đạo công ty cũ yêu cầu trả sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ trợ cấp khi bạn thôi việc đúng quy định.

Trường hợp công ty cũ không chịu giải quyết, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải đến hội đồng hòa giải cơ sở (trong công ty) hoặc hòa giải viên lao động tại cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trường hợp hòa giải không thành (có biên bản), bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi công ty có trụ sở, hoặc kiện thẳng ra tòa án mà không nhất thiết phải hòa giải tại cơ sở.
Ngày gửi: 25/12/2009 - 17:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.