Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
minhtungloc Trả lời cuối cùng: 13/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Binhminh5723

12 lượt cảm ơn

Trucdao.hoa

5 lượt cảm ơn

Trần Thanh Hà

2 lượt cảm ơn

Diemthuy

2 lượt cảm ơn

Hoang Long

2 lượt cảm ơn

Hỏi về việc nộp thuế của doanh nghiệp phát triển phần mềm ?

hoang anh 13/12/2008 - 15:35

Doanh nghiệp vừa sản xuất phần mềm vừa kinh doanh thương mại có phải kê khai hóa đơn đầu vào của hoạt động sản xuất phần mềm và nộp cho cơ quan thuế không ?
Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
1211
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

loc minh tung

13/12/2008 - 15:37
Trong câu hỏi bạn không nói rõ doanh nghiệp bạn sản xuất phần mềm cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng tại Việt nam hay xuất khẩu. Tuy nhiên, căn cứ theo những quy định của pháp luật, chúng tôi nêu cả hai trường hợp để bạn tiện theo dõi:

- Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do doanh nghiệp phần mềm cung ứng
cho các đối t|ợng tiêu dùng tại Việt Nam không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm và dịch vụ này, nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT.

- Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia
tăng 0%.

Trường hợp doanh nghiệp phần mềm vừa sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm tiêu
thụ trong nước, vừa xuất khẩu sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thì doanh nghiệp chỉ được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng sản xuất ra sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu.

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất
sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định. Đối với số thuế GTGT đầu vào của từng loại hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ phần mềm xuất khẩu và sản phẩm, dịch vụ phần mềm bán trong nước không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính theo tỷ lệ doanh thu sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu trên tổng doanh thu.
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm