Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
tuncon Trả lời cuối cùng: 14/04/2009
Thành viên tích cực nhất

Khanh.nguyen

4 lượt cảm ơn

Nguyễn Hoàng Quốc

2 lượt cảm ơn

Binhminh5723

2 lượt cảm ơn

Giang Toàn

1 lượt cảm ơn

Phương Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát??

tun oi 14/04/2009 - 09:01

Cty chúng tôi là Cty CP, HĐQT có 7 thành viên, BKS có 5 thành viên. Trong 7 thành viên HĐQT thì có 5 thành viên đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong Cty ( TGĐ, PTGĐ, Giám đốc đơn vị cơ sở).

Trong 5 thành viên BKS thì có 4 người đang công tác tại Cty và cũng đảm nhiệm các chức vụ quản lý. ĐHĐCĐ đã phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS là 2% trên tổng lợi nhuận trước thuế, vậy chi phí thù lao này có được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN hay không? Trường hợp thành viên HĐQT và BKS không làm việc tại Công ty thì chi phí thù lao hạch tóan như thế nào (các thành viên này vẫn tham gia bàn bạc, quyết định các chủ trương, dự án, kế họach hoạt động... của Cty). Xin cảm ơn.
1 người đã cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
2401
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

tun cua di

14/04/2009 - 09:02
Căn cứ quy định tại điểm 2.3d mục III phần B Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN thì: “Các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trong đó bao gồm: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ”.

Khoản chi phí tiền lương của các thành viên hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD của Công ty được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, có chứng từ chi trả hợp pháp thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Trường hợp nếu các thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD của Công ty thì khoản tiền thù lao của hội đồng quản trị được tính vào thu nhập sau khi đã tính thuế TNDN.

Trân trọng kính chào!
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm