Học ngành toán ứng dụng ra trường làm việc gì?

 |  Xem: 2.287  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/04/2012 - 20:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Học thêm mấy tháng nữa nghiệp vụ sư phạm thì ra làm được giáo viên :)

Ngày gửi: 15/07/2014 - 13:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy phép karaoke
3.000.000 ₫