Hỏi về hợp đồng cầm cố, và sự khác nhau giữa các hợp đồng ?

Tôi muốn hỏi:Hợp đồng cầm cố là gì?Điểm khác nhau giữa hợp đồng cầm cố,hợp đồng thế chấp,hợp đồng bảo lãnh, vay vốn của các tổ chức tín dụng. Trong lúc chờ đợi câu trả lời, tôi xin chân thành càm ơn!
 |  Xem: 5.894  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/10/2008 - 16:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Kính gửi bạn: Phạm Linh Chi (ngày hỏi: 8/9/2004)
Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 1995 thì Hợp đồng cầm cố tài sản là sự thoả thuận giữa các bên là bên cầm cố và bên nhận cầm cố trong đó bên cầm cố tài sản là bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố là bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Sự khác nhau chủ yếu giữa hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, vay vốn của tổ chức tín dụng như sau:
Hợp đồng cầm cố: đối tượng cầm cố là động sản
Hợp đồng thế chấp: đối tượng thế chấp là bất động sản
Hợp đồng bảo lãnh: có sự xuất hiện của bên thứ ba trong giao dịch
Hợp đồng vay vốn của tổ chức tín dụng: có thể là hợp đồng kinh tế (nếu đối tượng vay là các tổ chức), là hợp đồng dân sự (nếu đối tượng vay là cá nhân).
Ngày gửi: 24/10/2008 - 16:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bus Hà Nội - Nam Ninh Khởi Hành Hàng Ngày
Liên hệ gian hàng...
Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)