Xuất khẩu hàng FOB có những đặc điểm và thuận lợi như thế nào ?

 |  Xem: 8.951  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/10/2008 - 11:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Incoterms 2000, bán hàng theo điều kiện FOB (free on board) có nghĩa là: người bán giao hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng qui định. Như vậy, người bán sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hoá cho đến khi hàng thực sự được giao qua lan can tầu còn người mua chịu mọi chi phí, rủi ro, mất mát hoặc hư hại đối với hàng hoá kể từ sau thời điểm ranh giới đó.

Khi xuất khẩu hàng theo điều kiện FOB thì người bán có những lợi thế sau đây:
- Không phải chiụ mọi chi phí và tổn thất về hàng hoá kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc hàng
- Không phải chịu chi phí vận chuyển hàng hoá từ cảng bốc hàng qui định,
- Không phải lấy vận đơn
- Không phải trả chi phí dỡ hàng
Ngày gửi: 27/10/2008 - 11:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bus Hà Nội - Nam Ninh Khởi Hành Hàng Ngày
Liên hệ gian hàng...
Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)