Xin cho biết cách thức để xin Quota phải cần những điều kiện gì?

Những điều kiện để xin Quota là gì ? Xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp có những thuận lợi và khó khăn nào ?
 |  Xem: 5.429  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/12/2008 - 16:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo hướng dẫn của Bộ thương mại, một doanh nghiệp muốn xin hạn ngạch đối với mặt hàng xuất khẩu bao gồm:
- Đơn xin cấp hạn ngạch;
- Bản gốc Hợp đồng ký kết với thương nhân nước ngoài trong việc mua bán hàng hóa;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Danh mục các mặt hàng xin hạn ngạch, cat và số lượng từng loại;
- Bản sao Giấy phép cấp hạn ngạch năm trước cho doanh nghiệp của Bộ Thương Mại (nếu có).
Hiện tại, các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh ngành hàng nào thì được phép xuất nhập khẩu trực tiếp đối với ngành hàng đó. Việc xuất nhập khẩu trực tiếp đối với doanh nghiệp có thuận lợi là doanh nghiệp sẽ được chủ động trong mọi hoạt động xuất nhập khẩu của mình. Tuy nhiên, đối với những ngành hàng mà doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất, kinh doanh thì phải tiến hành xuất nhập khẩu gián tiếp thông qua một công ty có chức năng kinh doanh ngành hàng đó. Việc ủy thác xuất nhập khẩu sẽ có lợi khi doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu 01 lần loại hàng hóa đó.
Ngày gửi: 05/12/2008 - 16:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đăng ký mã số mã vạch
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)