Hỏi về việc nhập hàng gia CNF incoterms 2000 ?

Công ty chúng tôi định nhập hàng gia CNF . Nhưng khi làm thủ tục hải quan lại căn cứ vào giá CIF vậy xin hỏi:
1. Căn cứ để hải quan tính ra CIF ?
2. Chúng tôi phải cần chứng từ gì ?
3. Thủ tục ra sao ?
 |  Xem: 5.806  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/12/2008 - 16:35  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán ngoại thương thì giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua của khách hàng tại cửa khẩu nhập bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) theo hợp đồng mua hàng phù hợp với các chứng từ khác có liên quan đến việc mua hàng. Giá mua tại cửa khẩu nhập là tổng số tiền mà người mua thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán về hàng hóa nhập khẩu (giá thực tế phải thanh toán).
Thông tư 08/2002 cũng quy định trường hợp trong giá mua hàng nhập khẩu chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) thì các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải xuất trình các chứng từ hoặc hóa đơn hợp lệ về các chi phí kể trên với Cơ quan Hải quan để xác định giá tính thuế nhập khẩu. Nếu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu không xuất trình được các chứng từ để xác định chi phí vận tải và phí bảo hiểm, thì Cơ quan Hải quan tính chi phí vận tải và phí bảo hiểm theo hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Hải quan.
Ngày gửi: 10/12/2008 - 16:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bus Hà Nội - Nam Ninh Khởi Hành Hàng Ngày
Liên hệ gian hàng...
Bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)