Người lao động bố mẹ hoặc bố mẹ chồng mất được nghỉ bao nhiêu ngày?

 |  Xem: 7.343  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/12/2008 - 13:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo điều 78 Bộ luật lao động thì nếu bố mẹ (bố mẹ chồng ) con, vợ, chồng chết thì được nghỉ 3 ngày !
Ngày gửi: 18/12/2008 - 13:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bus Hà Nội - Nam Ninh Khởi Hành Hàng Ngày
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)