Xin cho biết việc công ty yêu cầu người lao động nộp bằng gốc ??

Xin luật sư cho biết việc công ty yêu cầu người lao động nộp bằng gốc và giữ bằng gốc cho đến khi hết thời hạn lao động mới trả là có đúng pháp luật không?
 |  Xem: 386  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/04/2009 - 18:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định của Bộ luật lao động thì nghiêm cấm hành vi ép buộc người lao động khi ký hợp đồng lao động.

Do vậy, việc công ty yêu cầu người lao động “đặt cọc” bằng gốc là trái pháp luật./.
Ngày gửi: 01/04/2009 - 18:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Công bố thực phẩm / đăng ký thực phẩm
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)