Chế độ bảo hiểm phải đóng bao nhiêu năm thì đủ?

 |  Xem: 8.966  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/04/2009 - 10:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy định tại điều 50 Luật bảo hiểm xã hội, bạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam, bạn sẽ được nhận chế độ hưu trí.

Sau khi đóng BHXH đủ 20 năm bạn vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH để nhận mức lương hưu cao hơn.

Mức lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
Ngày gửi: 30/04/2009 - 16:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)