Kỹ thuật tạo ong chúa?

Tư vấn cho em?
 |  Xem: 6.542  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/05/2009 - 10:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tạo ong chúa:

Tạo ong chúa để thay thế ong chúa già, chúa xấu hoặc để chủ động cho việc chia đàn. Việc tạo chúa nên tiến hành vào khi dồi dào mật và phấn hoa tự nhiên. Nên chọn đàn lấy ấu trùng (đàn mẹ) và đàn nuôi dưỡng có những đặc tính tốt (đông quân, năng suất cao, ít bệnh tật, hiền lành,...).

Những hộ nuôi ong có ít đàn ong, không có điều kiện tạo ong chúa vẫn có thể tạo ong chúa có chất lượng bằng các phương pháp sau:

+ Sử dụng mũ chúa chia đàn tự nhiên: Chọn đàn ong mạnh, cho ăn 2-3 tối, viện thêm cầu nhộng già, rút bớt cầu cũ để ong tập trung hơn. Làm như vậy, đàn ong sẽ xây thêm mũ chúa để chuẩn bị chia đàn. Chọn lấy các mũ chúa to, dài, thẳng, đẹp để làm giống. Dùng dao sắc cắt trên góc của mũ chúa chừng 1,5cm rồi đem gắn vào đàn ong cần thay chúa.

+ Tạo ong chúa theo phương pháp cấp tạo: Chọn đàn ong mạnh để làm giống, lấy cầu có trứng của ong chúa mới đẻ, dùng dao cắt dích dắc để ong xây các mũ chúa ở chỗ có ấu trùng nhỏ. Nên chọn những bánh tổ còn mới để ong dễ tiếp thu hơn.
Ngày gửi: 23/05/2009 - 10:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phân bón lá - Redworm (100ml)
Liên hệ gian hàng...
Phân bón lá - Redworm (1 Lit)
Liên hệ gian hàng...
Con trùn đỏ VERMICOMPOST 2kg
Liên hệ gian hàng...
Phân bón hữu cơ sinh học VT3 (50kg)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo