Sinh vật nhân so và sinh vật nhân thực khác nhau thế nào?

Sinh vật nhân so và sinh vật nhân thực khác nhau thế nào?
 |  Xem: 5.811  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/09/2009 - 14:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Sự khác nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực là:

- Phân bào ở sinh vật nhân sơ không có thoi phân bào còn ở tế bào nhân thực có thoi phân bào.

- Nhân sơ thì chưa có màng nhân, cấu trúc nhân còn đơn giản.có khi chỉ là ARN mạch đơn mà thôi.

- Sinh vật nhân thực đã có màng nhân, cấu trúc nhân phức tạp hônộ gen đa dạng hơn sv nhân sơ

- Tốc độ khớp bổ sung nu ở sv nhân thực là 60-90 nu/giây,còn sv nhân sơ thì khoảng 850 nu/giây
Ngày gửi: 21/10/2009 - 11:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo