Tết âm lịch 01/01/2012 vào ngày nào ?

 |  Xem: 8.001  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/12/2011 - 10:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2009(âm lich) nhằm ngày :
Thứ hai 26/01/2009

Tết âm lịch ngày : 01/01/2010(âm lich) nhằm ngày :
Chủ nhật 14/02/2010

Tết âm lịch ngày : 01/01/2011(âm lich) nhằm ngày :
Thứ năm 03/02/2011 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2012(âm lich) nhằm ngày :
Thứ hai 23/01/2012 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2013(âm lich) nhằm ngày :
Chủ nhât 10/02/2013 (Dương lịch)

Tết âm lịch ngày : 01/01/2014(âm lich) nhằm ngày :
Thứ sáu 31/01/2014 (Dương lịch)

Ngày gửi: 27/12/2011 - 10:28

xem lịch là biết mà sao phải hỏi

Ngày gửi: 27/12/2011 - 10:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thư pháp ơn cô
250.000 ₫