Ở Việt Nam có tất cả bao nhiêu dân tộc các bạn nhỉ?

 |  Xem: 68.455  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/03/2008 - 17:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ak ak bác người nước ngoài à Hay là ở mô nên không biết chứ ở Việt Nam ai cũng biết dân tộc việt nam là dân tộc có 54 dân tộc anh em
Trích dẫn:
Theo số liệu thống kê năm 2000, Việt Nam có 54 dân tộc. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh (Việt), chiếm 87% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày (1.190.000), Thái (1.040.000), Mường (914.000), Hoa (900.000), Khmer (895.000), Nùng (706.000), Hmông (558.000), Dao (474.000), Giarai (242.000), Êđê (195.000). Những dân tộc còn lại có dân số dưới 100.000 người, một nửa trong số đó có dân số dưới 10.000 người. Đa số các dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm chỉ có khoảng vài trăm người. ..


Tham khảo thêm ở đây wikipedia.org/wiki/Dân_tộc_Việt_Nam
Ngày gửi: 22/03/2008 - 17:58
Đây là danh sách 54 dân tộc việt nam được chia ra làm 8 nhóm, mình đưa lên đây cho bạn tham khảo thêm.

-Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.

-Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.

-Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.

-Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.

-Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.

-Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.

-Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.

-Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Ngày gửi: 22/03/2008 - 19:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo