Tổng hợp những bài hát mới của Thùy Chi

Ước Mơ - Thùy Chi
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/03/freemp3/rapdotvn+uocmo.mp3
 |  Xem: 15.339  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/03/2008 - 08:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giấc mơ trưa.
http://files.myopera.com/guppiz/music/Giac%20mo%20trua.mp3

Giai điệu tình yêu

http://files.myopera.com/guppiz/music/Giai%20dieu%20tinh%20yeu.mp3

Gió bay trên đồi

http://files.myopera.com/guppiz/music/Gio%20bay%20tren%20doi.mp3

Tình cũ đã qua

http://files.myopera.com/guppiz/music/Tinh%20cu%20da%20qua.mp3

Tình yêu tôi hát

http://files.myopera.com/guppiz/music/Tinh%20yeu%20toi%20hat.mp3

Chuyện

http://files.myopera.com/nttqn/files/MusicDanang_Org-ThuyChi_Chuyen.wma

Đêm cô đơn

http://www.hotlinkfiles.com/files/157836_gjkrm/05.mp3
Ngày gửi: 25/03/2008 - 19:34
Trả lời