Tổng hợp những bài hát mới của Thùy Chi

Ước Mơ - Thùy Chi
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/03/freemp3/rapdotvn+uocmo.mp3
 |  Xem: 15.371  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/03/2008 - 08:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giấc mơ trưa.
http://files.myopera.com/guppiz/music/Giac%20mo%20trua.mp3

Giai điệu tình yêu

http://files.myopera.com/guppiz/music/Giai%20dieu%20tinh%20yeu.mp3

Gió bay trên đồi

http://files.myopera.com/guppiz/music/Gio%20bay%20tren%20doi.mp3

Tình cũ đã qua

http://files.myopera.com/guppiz/music/Tinh%20cu%20da%20qua.mp3

Tình yêu tôi hát

http://files.myopera.com/guppiz/music/Tinh%20yeu%20toi%20hat.mp3

Chuyện

http://files.myopera.com/nttqn/files/MusicDanang_Org-ThuyChi_Chuyen.wma

Đêm cô đơn

http://www.hotlinkfiles.com/files/157836_gjkrm/05.mp3
Ngày gửi: 25/03/2008 - 19:34
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)