Nhạc tiếng anh của bài chiếc xe nai ???????

Có thể cho mình biết nhạc tiếng anh của bài chiếc xe nai là gì ko??!! Mình thích nghe nhạc tiếng Anh hơn ...Cho mình link down luôn nhá ...thank nhìu...oa gần tới giáng sinh rùi kà..
 |  Xem: 5.111  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/12/2009 - 16:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bài 'Chiếc xe Nai' do ca sĩ Thanh Thảo trình bầy trong:
http://music.yeucahat.com/song/Festival-…
là một bài hát Anh có tên là "Rudolph the Red Nosed Reindeer"; lời bài hát như sau:

Rudolph, the red-nosed reindeer
had a very shiny nose.
And if you ever saw him,
you would even say it glows.

All of the other reindeer
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph
join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say:
"Rudolph with your nose so bright,
won't you guide my sleigh tonight?"

Then all the reindeer loved him
as they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you'll go down in history!

Bạn có thể nghe bằng tiếng Anh trong các trang web sau:
http://music.yeucahat.com/song/Festival-…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MMuOf77…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y00Cl-h…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ovtNjIV…
http://www.the-north-pole.com/carols/rud…
Chào bạn
Ngày gửi: 07/12/2009 - 16:29
Trả lời