Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
2 thành viên trả lời
hoangha84 Ly Lê Trả lời cuối cùng: 07/03/2013
Thành viên tích cực nhất

C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 lan luot co bao nhieu Đông` phÂn?

hoang00769 07/03/2013 - 10:16

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
42545
Trả lời (4)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

hoangha84

07/03/2013 - 10:24

C5H12

Có 3 đồng phân: CH3 - (CH2)3 - CH3 (n pentan), (CH3)2 - (CH2)2 - CH3 (iso pentan) và (CH3)2 - C - (CH3)2 (neo pentan)

C6H14:

1)CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

2)CH3-CH-CH2-CH2-CH3
----------'CH3

3)CH3-CH2-CH-CH2-CH3
-------------------'CH3

4)CH3-CH-CH-CH3
---------'CH3-'CH3

5) -------,CH3
---CH3-C-CH2-CH3

----------'CH3

C7H16.

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 : heptan

CH3 - CH - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 : 2-metylhexan
.........CH3

CH3 - CH2 - CH - CH2 - CH2 - CH3 : 3 - metylhexan
....................CH3

CH3 - CH - CH - CH2 - CH3 : 2,3 - đimetylpentan
.........CH3...CH3

Ch3 - CH - CH2 - CH - CH3 : 2,4 - đimetylpentan
.........CH3...........CH3


.........CH3
CH3- C - CH2 - CH2 - CH3 : 2,2- đimetylpentan
.........CH3


........--.CH3
CH3---.C --- CH - CH3 : 2,2,3 trimetylbutan
........-.CH3...CH3


...........................CH3
.........CH3 - CH2 - C - CH2 - CH3 : 3,3 - đimetylpentan
...........................CH3


CH3- CH2 - CH - CH2 - CH3 : 3- etyl pentan
...................CH2 - CH3


C8H18-có 18 đp

C8H18 nhé.

OCTAN
2-METHYLHEPTANE
3-METHYLHEPTANE
4-METHYLHEPTANE
3-ETHYLHEXANE
2,2-DIMETHYLHEXANE
2,3-DIMETHYLHEXANE
2,4-DIMETHYLHEXANE
2,5-DIMETHYLHEXANE
3,3-DIMETHYLHEXANE
3,4-DIMETHYLHEXANE
2-METHYL-3-ETHYLPENTANE
3-METHYL-3-ETHYLPENTANE
2,2,3-TRIMETHYLPENTANE
2,2,4-TRIMETHYLPENTANE
2,3,3-TRIMETHYLPENTANE
2,3,4-TRIMETHYLPENTANE
2,2,3,3-TETRAMETHYLBUTANE

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Hoang Hieu

04/12/2015 - 13:28
e hỏi tại sao c5h12 ko có cấu trúc vòng
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Ly Lê

05/12/2015 - 22:38
c5h12 là H-C no, k=0 nên ko có vòng
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm

Ly Lê

05/12/2015 - 22:39
vì C5h12 là H-C no, k=0 nên ko có vòng
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm