Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
1 thành viên trả lời
bomcon07 Trả lời cuối cùng: 04/04/2011
Thành viên tích cực nhất

Chứng minh:" hình ảnh của tâm lý là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan" ?

trangoclinh_tc7a

29/03/2011 - 22:32

Bằng lý luận và thực tiễn chứng minh:" hình ảnh của tâm lý là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan".rút ra kết luận sư phạm cần thiết

mong các bạn cố gắng giúp mình!

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
15532

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

bomcon07

04/04/2011 - 09:16

Tâm lý phản ánh hiện thực khách quaN
Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể.

Tâm lý người không phải do thượng đế tạo ra như gan tiết ra mật, tâm lý phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua LĂNG KÍNH CHỦ QUAN.
Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc tính không gian và thời gian, vận động. Phản ánh là thuộc tính chung của mọi sự vật hiện tượng đang vận động. Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống này và hệ thống khác, kết quả là để lại dấu vết ở cả 2 hệ thống đó.
Phản ánh diễn ra từ đơn giản đến phức tạp.
-Tâm là loại phản ánh đặc biệt:
+Đó là tác động của hiện thực khách quan vào con người, vào hệ thần kinh. Chỉ có bộ não người mới có khai năng nhận tác động của hiện thực khách quan tạo nên hình ảnh tinh thần chứa đựng vết vật chất đó.
+Phản ánh tâm lý tạo ra HÌNH ẢNH TÂM LÝ về thế giới. HATL là kết quả của qtr phản ánh TGKQ vào não người. HATL mang tính sinh động, sáng tạo. HATL mang tính chủ thể, mang đậm màu sắc cá nhân.
Con người phản ánh thế khách quan thông qua lăng kính chủ quan.
-Tính chủ thể:
+MỖI chủ thể khác nhau xuất hiện những hình ảnh tâm lý khác nhau cho cùng 1 tác động của TGKQ.
+Hoàn cảnh, thời điểm, trạng thái cơ thể, trạng tích tinh thần khác nhau có thể cho ta mức độ biểu hiện và sắc thái tâm lý khác nhau.
+Chủ thể mang HATL là người cảm nhận, cảm nghiệm và thể hiện rõ nhất.

Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm