Chứng minh:" hình ảnh của tâm lý là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan" ?

Bằng lý luận và thực tiễn chứng minh:" hình ảnh của tâm lý là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan".rút ra kết luận sư phạm cần thiết

mong các bạn cố gắng giúp mình!

 |  Xem: 13.700  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/03/2011 - 22:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tâm lý phản ánh hiện thực khách quaN
Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể.

Tâm lý người không phải do thượng đế tạo ra như gan tiết ra mật, tâm lý phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua LĂNG KÍNH CHỦ QUAN.
Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc tính không gian và thời gian, vận động. Phản ánh là thuộc tính chung của mọi sự vật hiện tượng đang vận động. Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa hệ thống này và hệ thống khác, kết quả là để lại dấu vết ở cả 2 hệ thống đó.
Phản ánh diễn ra từ đơn giản đến phức tạp.
-Tâm là loại phản ánh đặc biệt:
+Đó là tác động của hiện thực khách quan vào con người, vào hệ thần kinh. Chỉ có bộ não người mới có khai năng nhận tác động của hiện thực khách quan tạo nên hình ảnh tinh thần chứa đựng vết vật chất đó.
+Phản ánh tâm lý tạo ra HÌNH ẢNH TÂM LÝ về thế giới. HATL là kết quả của qtr phản ánh TGKQ vào não người. HATL mang tính sinh động, sáng tạo. HATL mang tính chủ thể, mang đậm màu sắc cá nhân.
Con người phản ánh thế khách quan thông qua lăng kính chủ quan.
-Tính chủ thể:
+MỖI chủ thể khác nhau xuất hiện những hình ảnh tâm lý khác nhau cho cùng 1 tác động của TGKQ.
+Hoàn cảnh, thời điểm, trạng thái cơ thể, trạng tích tinh thần khác nhau có thể cho ta mức độ biểu hiện và sắc thái tâm lý khác nhau.
+Chủ thể mang HATL là người cảm nhận, cảm nghiệm và thể hiện rõ nhất.

 

Ngày gửi: 04/04/2011 - 09:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Reader Rabbit - The Great Alphabet Race - Video giúp bé làm quen với Bảng chữ cái
Liên hệ gian hàng...
100 Kỳ Quan Du Lịch Thế Giới KQDLTG
Liên hệ gian hàng...
Your baby can read - Bé Yêu Biết Đọc - Bộ 6 DVD Tiếng Anh nguyên bản chuẩn không bị cắt xén (In nhãn & hộp màu đẹp ) - Chương trình "Khơi dậy tốt nhất tiềm năng trí tuệ của trẻ"
Liên hệ gian hàng...
Magic english - How are you học tiếng anh trẻ em qua phim hoạt hình (12 VCD)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)