Kinh nghiệm luyện viết chữ đẹp ?

 |  Xem: 2.518  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 13/10/2011 - 17:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

- Chữ phải đầy, no tròn, các móc của chữ "g","y","h"...cũng phải tròn, độ vuốt tự nhiên

- Chữ phải thẳng, ko nghiêng trái, nghiêng phải
- Độ rộng và khoảng cách giữa các chữ phải cân đối
...
đấy là vậy, còn thực tế do hoàn cảnh, tích cách sẽ tạo ra nét chữ riêng nhưng nếu chăm chỉ luyện viết thì chữ cũng sẽ đẹp lên

 


Ngày gửi: 13/10/2011 - 18:50
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của showluo.

 “Bí quyết này chỉ áp dụng với kiểu viết giống chữ in “

1. Để viết đẹp phải dựa trên cơ sở nét sổ xuống và nét uốn tròn

2. Tất cả những chữ nhỏ đều bắt đầu từ trên xuống

3. Tất cả nét sổ xuống đều phải song song với nhau

4. Tất cả những chữ cái tương tự nhau có chiều cao bằng nhau.

5. Tất cả những nét sổ xuống đều có khoảng các bằng nhau

6. Khoảng cách giữa các từ rộng bằng một chữ “o”

7. Chiều cao của chữ nhô lên ( ví dụ : chữ “h”) và chữ thụt xuống (ví dụ chữ “g”) không nên cao gấp đôi chữ cái nhỏ

8. Chữ hoa không nên cao hơn chữ thường

9. Các dòng khi viết phải đảm bảo chữ thụt xuống dòng trên và chữ nhô lên dòng dưới không chạm vào nhau.

10. Những chữ kết thúc ở phía trên thì điểm nối với chữ tiếp theo thì nằm ngang.

11. Những chữ kết thúc ở phía dưới thì điểm nối với chữ tiếp theo nằm chéo lên

12. Những chữ kết thúc bằng nét quay về bên trái thì tốt nhất là không nối vào chữ tiếp theo.

Ngày gửi: 14/10/2011 - 13:37
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của ngocthanh3.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

TOEIC_DVD 1 - Tài liệu luyện thi TOEIC đầy đủ nhất và sắp xếp theo chủ đề
Liên hệ gian hàng...
IELTS-DVD 4 - Bộ tài liệu luyện thi IELTS đầy đủ và được  sắp xếp theo chủ đề
Liên hệ gian hàng...
TOEIC_DVD 4 - Tài liệu luyện thi TOEIC đầy đủ nhất và sắp xếp theo chủ đề
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)