Thẻ vcoin 20.000VND được bao nhiêu vicoin trong game

the vcoin 20.000VND bao nhieu vcoin trong game
 |  Xem: 28.129  |  Trả lời: 6
Ngày gửi: 25/03/2009 - 10:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

không biết! ai biết trả lời hộ cái

Ngày gửi: 25/05/2012 - 14:57

games gì bạn eii

Ngày gửi: 25/05/2012 - 15:00

20.000 VNĐ nạp Vcoin thì được 200 của game VTC. Còn game của ongate thi chỉ được 25 silk

Ngày gửi: 08/11/2012 - 10:13

Trích dẫn:
Từ bài viết của dangkhoa__

20.000 VNĐ nạp Vcoin thì được 200 của game VTC. Còn game của ongate thi chỉ được 25 silk


Mình cũng nhớ vậy, lâu rồi ko chơi
Ngày gửi: 23/11/2012 - 10:37

thẻ 20.000VND thì được 20 vcoin trong game

 

Ngày gửi: 06/05/2015 - 07:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)