Kaze Hikaru có nghĩa là gì?

 |  Xem: 461  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/06/2008 - 09:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Làn gió mới (làn gió sáng)
Ngày gửi: 24/06/2008 - 09:13
Trả lời