Tôi muốn vào facebook mà không vào được có ai biết cách vào facebook chỉ dùm với nha ?

 |  Xem: 773  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 23/12/2011 - 08:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Cài đặt phần mềm chạy Facebook, search trên google khác ra, sau đó download về cài . Sau đó vào phần TCP IP 4 -->dòng DNS đầu tiên đánh 8 - 8  - 8 - 8. Giờ thị chạy Face ngon rùi


Ngày gửi: 23/12/2011 - 11:15
Ngày gửi: 23/12/2011 - 11:43

Cái này đơn giản thôi mà!

Chỉ cần vào google search tìm phần mềm tiện ích Hot Spotshield rồi tải về chạy đuôi .exe là xong!

Chúc bạn vui vẻ với facebook!

Ngày gửi: 23/12/2011 - 11:56
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)