Truyện cười toàn chữ T

Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn Tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ.....Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ....Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tương Tôi Tới Tấp.... Tôi Tơi Tả ... Tiền Túng .. Tình Tan ... Tư Tưởng Tôi Tồi Tàn .... Tôi Tiến Tới Tự Tử
 |  Xem: 22.779  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 23/02/2009 - 15:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Ngày gửi: 23/02/2009 - 16:08

Ngày gửi: 04/01/2013 - 09:38

Ngày gửi: 04/01/2013 - 09:41
Trả lời