Tỷ lệ lạm phát năm 2008 và năm 2009 là bao nhiêu?

 |  Xem: 11.217  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/06/2010 - 06:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tỷ lệ lạm phát của việt nam năm 2008 là khoàng 22% .Mình biết được thông tin này qua việc tồng kết 10 sự kiện kinh tế của việt nam năm 2008 do đài truyền hình việt nam tổng kết.

Xem thêm tỉ lệ lạm phát năm 2009 tại link http://www.tin247.com/lam_phat_viet_nam_2009_se_xuong_muc_mot_con_so-3-21358888.html

Ngày gửi: 11/06/2010 - 11:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)