So sánh sự giống và khác nhau giữa hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức?

Đây là 2 khách hàng chính trên thị trường. các bạn có ý kiến gì về hành vi mua hàng của họ?

 |  Xem: 6.502  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/10/2010 - 08:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

hành vi giống nhau: - đều là người mua nên sẽ có hành vi chung là thích mua hàng thuộc dạng ngon bổ mà lại đòi rẻ.
khác nhau: người tiêu dùng ra quyết định mua hay không dựa trên ý chí cá nhân của người đó, còn tổ chức có sự tham vấn của một nhóm người và quyết định dựa trên nhóm người đó.

Ngày gửi: 18/03/2013 - 14:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)