So sánh sự giống và khác nhau giữa hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức?

Đây là 2 khách hàng chính trên thị trường. các bạn có ý kiến gì về hành vi mua hàng của họ?

 |  Xem: 6.160  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/10/2010 - 08:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

hành vi giống nhau: - đều là người mua nên sẽ có hành vi chung là thích mua hàng thuộc dạng ngon bổ mà lại đòi rẻ.
khác nhau: người tiêu dùng ra quyết định mua hay không dựa trên ý chí cá nhân của người đó, còn tổ chức có sự tham vấn của một nhóm người và quyết định dựa trên nhóm người đó.

Ngày gửi: 18/03/2013 - 14:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.